1) STATUT   ŚDS  GRYFINO             POBIERZ
2) REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚDS             POBIERZ

3) ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚDS W GRYFINIE            POBIERZ

4) DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ  www.sdsgryfino.pol  POBIERZ