1) STATUT   ŚDS  GRYFINO               
                                                      POBIERZ
2) REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚDS            
                                                                                                                                                                             POBIERZ

3) ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚDS W GRYFINIE           
                                                                                                                                                                                              POBIERZ