Listopad to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich Polaków. W roku 2018, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, miały miejsce niezwykle ciekawe i interesujące wydarzenia związane z obchodami tego święta, dlatego wraz z uczestnikami wspólnie odśpiewaliśmy hymn, przeprowadziliśmy pogadankę dotyczącą historii naszego Państwa w tych niezwykle ważnych dla Polaków latach oraz obejrzeliśmy wzruszające i wstrząsające jednocześnie, filmy. Liczymy, że emocje, które towarzyszyły nam w tym dniu, dały uczestnikom szansę do przemyśleń i dzięki nim nabrali większego szacunku do świata, w którym mają szansę dzisiaj godnie funkcjonować.

100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie dla nas wszystkich, dlatego jej obchody kontynuowaliśmy przez kilka dni. Uczestnicy mieli okazję posłuchać niezwykle interesującej prelekcji dotyczącej historii Polski w walce o niepodległość, przygotowanej i przedstawionej przez uczniów klasy 3LA pod opieką wychowawcy Juliana Dalidowicza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Przedpołudnie zaowocowało w symboliczne kotyliony wykonane wspólnie z uczniami oraz odśpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych. Spotkaniu przyświecał również szczytny cel, ponieważ przekazaliśmy naszym gościom słodkie prezenty, które za ich pośrednictwem trafią już w grudniu do Fundacji Polskich Wartości, która jest głównym organizatorem akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Bardzo miło było nam gościć tak ambitną i chętną do współpracy młodzież. Liczymy, że ta wizyta to początek wspólnych spotkań i integracji. 

GALERIA -  100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości