Oferta
    Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie  ukierunkowana jest na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób  z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przygotowania  i  zaadoptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ...     CZYTAJ  /  POBIERZ

 

           

 

              CZYTAJ  /  POBIERZ