29 czerwca 2022 r. spotkanie z rodzinami Uczestników

 

        29 czerwca 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie rodziców Uczestników naszej placówki. Tego dnia mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z rodzinami naszych podopiecznych, poszukać rozwiązań towarzyszących im codziennych trudności oraz dzielić się dobrym słowem. Jest to początek nowej formy współpracy, która z pewnością przyniesie wiele korzyści.