RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 
 
 

Deklaracja dostęności:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej www.sdsgryfino.pl   zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sdsgryfino.pl .
 
 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-18   
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-11-03
 

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Skróty klawiszowe:

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się po witrynie:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 • Linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie , posiadają niebieski kolor i opis (Title)

 • Kontrast tekstu do tła (szary, czarno-biały, żółto-czarny, żółty) – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,

  • zmiana kontrastu 

  • zmiana szerokości witryny (Layout)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, składanie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądaniem zapewnienia dostępności prosimy o kontakt z Środowiskowym Domem Samopomocy w Gryfinie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 91 8296444 lub 91 8204391.
Osobą do kontaktu jest Krystyna Sowa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,   tel. 91 8296444 lub 91 8204391.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie takie powinno zawierać:
 - dane osoby zgłaszającej żądanie,
 - wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 - sposób kontaktu,
 - formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie ma siedzibę w budynku przy ul Sprzymierzonych 8A.
Lokal nie posiada barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze.

Do budynku:
-  prowadzi wejście na poziomie gruntu, dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.     
Z korytarza jest wejście do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, z zainstalowanymi barierkami przy toalecie.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.