zw prac rzem roz

 

Pracownia rzemiosł różnych

        Zajęcia z zakresu plastyki, rękodzieła artystycznego, zajęć techniczno-stolarskich oraz krawiectwa, ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki, doskonalenia motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także przygotowania do pracy zawodowej. Zajęcia w pracowni charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem stosowanych technik Sposób prowadzenia zajęć sprzyja utrwalaniu i systematyzowaniu zasad BHP, które są wykorzystywane także w codziennym życiu uczestnika; pozwalając mu skutecznie chronić się przed uszkodzeniami.

ALBUM FOTO »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

prac gosp dom

 

Pracownia gospodarstwa domowego z elementami treningu kulinarnego

        Uczestnicy dokonują prostych czynności porządkowych, które są niezbędne podczas prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy pod kontrolą terapeuty samodzielnie nakrywają do stołu poznając tym samym podstawowe zasady savoir – vivre. Podczas przygotowywania posiłków rozwijają poczucie smaku i estetyki. Głównym celem jest wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na higienę        i bezpieczeństwo pracy. Program pracowni gospodarstwa domowego opiera się na zastosowaniu metody praktycznej, pogadanki, opisu, pokazie, instruktażu oraz obserwacji.
ALBUM FOTO »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 pracownia multimedialna

   

Pracownia multimedialno-turystyczna

     Zajęcia z zakresu multimediów, w tym obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych, internet wraz z prowadzeniem konta w mediach społecznościowych, fotografia, film, a także zajęcia z zakresu biblioterapii; działania ukierunkowane są na otwieranie się na otaczający świat, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, rozwój emocjonalny, duchowy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi przy użyciu różnego rodzaju mediów. Również zajęcia turystyczne oraz z zakresu dziennikarstwa. 
ALBUM FOTO »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 muzykoterapia

Muzykoterapia

         Forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.
ALBUM FOTO »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 zw fizjoterapia1

Pracownia fizjoterapii i zajęć ruchowych

Celem działań podejmowanych w tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie świadomej aktywności sportowo- ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.

Pracownia wyposażona jest m.in. w sprzęt i przybory niezbędne przy wykonywaniu ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, relaksacji i wielu innych (rower rehabilitacyjny - stacjonarny, bieżnia, ugul (uniwersalny gabinet uzdrawniania leczniczego), orbitrek,materace gimnastyczne, piłki rehabilitacyjne, kijki do Nordik Walking, hula –hop oraz drobny sprzęt do zajęć ruchowych i do gimnastyki.

Zajęcia ruchowe odbywają się o stałych porach, dzięki czemu uczestnicy uczą się systematyczności.
ALBUM FOTO »